ZORGEN DERIVATEN MKB 
 

BANKEN VRAGEN VERGEEFS OM VRIJWARING MASSACLAIMS. Kabinet wil banken niet beschermen in MKB-derivatenzaak. klik hier voor het artikel in het Financieel Dagblad

 
   

 BRITSE BANKEN COMPENSEREN MKB 
 

Britse banken die hun clienten in het MKB onvoldoende hebben voorgelicht bij de verkoop van complexe rentederivaten compenseren hun klanten wel. klik hier voor het gehele artikel

 
   

 Uw boekhouding altijd up to date 
 

Uw boekhouding altijd up to date door digitale verwerking van uw facturen en online koppeling van uw boekhouding en bank. Voor meer informatie klik hier.

 
   

 BTW NUMMER CONTROLE 
 

Het zogenaamd VIES systeem zorgt ervoor dat u de geldigheid
van een BTW nummer binnen de EU lidstaten kunt verifiëren.

klik hier voor Geldigverklaring BTW nummer en uitwisseling BTW informatie

 
   

Nieuws

Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht treedt 1 oktober aanstaande in werking - 13 June 2012


De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de Invoeringswet (31 058 en 32 426) treden in werking op 1 oktober 2012 in plaats van 1 juli 2012. De inwerkingtreding op 1 oktober 2012 biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het nieuwe BV-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast. De wet treedt niet in werking voor zover het de bepalingen betreft tot beperking van het aantal commissariaten.

Het minimumstartkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Ondernemers kunnen zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de BV inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. De wet biedt ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.


bron: FiscaalTotaal 

 Nieuws 
  
   

 

OCKHUYSEN

DIENSTEN

TARIEVEN

DOWNLOADS

FORMULIEREN

CONTACT